Elektriska säkerhetstips

Se till att du har jordfelsbrytare i ditt hem!

Det kan hända att strömmen måste brytas snabbt och då kommer du att vara så glad att du har jordfelsbrytare i ditt hem för det här är precis vad dessa gör. Tänk dig att ett hölje skulle börja leda spänning och så kommer någon och rör vid ett jordat föremål.

När jordfelsbrytaren finns på plats så blir det inte personskador eller bränder vid den här typen av situationer. Det är på grund av detta som du verkligen bör se till att den finns på plats i ditt hem.

Vem kan installera jordfelsbrytare?

Du kan installera jordfelsbrytare själv men med tanke på hur viktigt det är att denna fungerar som den ska kan det vara klokt att be om hjälp med detta. När en person som har elbehörighet gör jobbet kan du lita på att det kommer att fungera.

Kom ihåg att elfel kan leda till brand och att det här sker med jämna mellanrum i Sverige. Det är så pass vanligt att det sedan år 2000 är lag på att man installerar jordfelsbrytare i bostäder som byggs så väl som i kommersiella lokaler.

Hur fungerar det med portabla jordfelsbrytare?

När du tänker installera jordfelsbrytare själv hittar du den portabla varianten och den fungerar men du ska veta att den inte kommer att bryta all ström i hemmet. En portabel jordfelsbrytare är gjord för att bryta strömmen i den del som den är kopplad till.

När du vill ha jordfelsbrytare på verandan eller kanske till din elektriska badtunna som du har ute i trädgården kan det här vara ett utmärkt val som du klarar att installera på egen hand.