Elektriska säkerhetstips

Är dina elektriska produkter CE-märkta?

Ett enkelt säkerhetstips för dig som ser över elen i ditt hem och omkring dig är att hålla koll på CE-märkning. Sedan 1990 finns CE-märkning och CE står för Conformite Europeenne. Märkningen talar om att en produkt eller apparat är i enlighet med de direktiv för säkerhet som gäller inom EU.

Inom EU ställs det särskilda krav på produkters säkerhet i flera aspekter. Det rör hälsa, miljö och säkerhet. En farlig elektrisk produkt kan inte få CE-märkning.

Välj CE-produkter för elsäkring

När du skaffar produkter för att säkra ditt hem ska du se till att de har CE tryckt någonstans på produkt och förpackning. Det är en garanti om att det är en säker elprodukt. Det här gäller även för apparater och andra prylar. Med CE får du ett extra lager av säkerhet som du kan dra stor nytta av.