Elektriska säkerhetstips
kolets kretslopp

Kolets kretslopp och elektricitet baserad på fossila bränslen

Den svenska och internationella diskussionen om miljö och fossila bränslen bygger på hur vi förstår kolets kretslopp och hur koldioxid påverkar vår atmosfär och vårt klimat. Kolets kretslopp är den process genom vilken kol utbyts mellan atmosfären, haven och land, såväl som mellan levande organismer och miljön.

Kretsloppet ansvarar för överföringen av koldioxid från atmosfären till haven och land, och vice versa. Det är tätt förknippat med syrets kretslopp såväl som fotosyntes kretslopp. Koldioxid är en så kallad växthusgas. Det innebär att den fångar värme i atmosfären vilket bidrar till den globala uppvärmningen.

Denna cykel är också den primära energikällan för elproduktion. När du ska installera jordfelsbrytare i ditt hem kanske du inte funderar så mycket på sambandet mellan kolets kretslopp och den el som kommer ur din vägg. Men det finns en hel del att ponera här och samtalet om huruvida vi ska fortsätta använda kol och andra fossila bränslen för elproduktion är minst sagt aktuellt.

 

Här kan du lyssna på en podcast om kolets kretslopp:

 

Vad är kolets kretslopp?

Kolets kretslopp är en naturlig process som förflyttar kol mellan atmosfären och mark och hav. Koldioxid (CO2) släpps ut i atmosfären från förbränning av fossila bränslen samt från naturliga processer som cellandning och nedbrytning. Detta är en enkel kolets kretslopp förklaring men det finns flera kretslopp inom detta kretslopp som också påverkar vår miljö och det kol som finns i marken.

Växter absorberar koldioxiden från atmosfären genom fotosyntes och omvandlar den till energi och syre. Cykeln är fullbordad när växterna och djuren släpper ut koldioxiden tillbaka till atmosfären. På naturlig väg är detta en ganska långsam process.

Men i takt med att industri och hushåll utökar användning av fordon som förbränner fossila bränslen så utökar också utsläppet av koldioxid i vår atmosfär vilket anses leda till uppvärmning.

Och inte hjälper det att vi vill ställa om till elfordon då vi tankar dessa med el som kommer från kolkraftverk!

kolets kretslopp diagram

Hur hänger kolkretsloppet ihop med elproduktion?

Kolkretsloppet är en integrerad del av elproduktionen. El genereras från förbränning av fossila bränslen, såsom kol, naturgas och olja. Denna förbränningsprocess släpper ut CO2 i atmosfären där den sedan absorberas av växter.

Elkraftverk omvandlar sedan CO2 till energi och syre som sedan används för att generera el. Elen som produceras från förbränning av fossila bränslen anses vara en stor bidragande orsak till den globala uppvärmningen. Detta eftersom den CO2 som släpps ut i atmosfären fångar värme och därmed anses bidra till klimatförändringarna.

På grund av detta är det många som ifrågasätter fokusen som ligger på tillverkning av elfordon och omställning från bensindrivna till eldrivna. Om vi fortsatt får elen från kraftverk som bidrar till global uppvärmning så är ju frågan hur mycket vi i sådant fall vinner på det.

förnybar energi diagram
Kolets kretslopp ger ju förnybar energi men inte i den takt som kolet förbrukas.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda kolkretsloppet för elproduktion?

Kolkretsloppet är en viktig del av den globala miljön och är ett effektivt sätt att generera el. Förbränning av fossila bränslen för att generera elektricitet släpper ut CO2 i atmosfären. Den kommer sedan att absorberas av växter. Detta bidrar till att minska mängden CO2 i atmosfären och bidrar till att minska effekterna av klimatförändringar.

Här ser vi en stor fördel med kolets kretslopp och något som borde vara bra för vårt klimat om vi utgår ifrån att det är koldioxiden som är problemet.

Å andra sidan har användningen av kolcykeln för elproduktion också sina nackdelar. Förbränning av fossila bränslen släpper ju ut stora mängder CO2 i atmosfären och det är det som sägs bidra till den globala uppvärmningen som ju ses som ett stort hot för mänskligheten.

Att använda kolkretsloppet för elproduktion klassas heller inte som förnybar energi. De fossila bränslena anses inte räcka i all evighet. Detta kan diskuteras men är ändå något som kan ses som ett minus. Särskilt om vi tänker oss att vi använder kol för energi i så stora mängder att någon åter generering i marken inte blir möjlig innan kolet är slut.

Vilka är några alternativ till kolets kretslopp för elproduktion?

Det finns flera alternativ till kolcykeln för elproduktion. Idag är det ju på modet att ständigt tala om dessa alternativ. Om vi kan få ren el så är det klart att vi inte behöver förbruka de resurser som vi befarar kommer ta slut.

Möjliga alternativ inkluderar:

 • Solkraft
 • Vindkraft
 • Geotermisk energi
 • Vattenkraft

solvärme

Frågor och svar om kolets kretslopp

 1. Vad är en enkel kolets kretslopp förklaring?

En enkel förklaring är att koldioxid kommer från vår atmosfär och plockas upp av växter och djur. En del hamnar i marken där det till sist blir kol och andra fossila bränslen. Med cellandning och förbränning av koldioxid så återgår ny koldioxid till atmosfären. Detta är det så kallade kretsloppet som även inkluderar syrets kretslopp och fotosyntes kretslopp för att fungera.

Det här är en jättebra video som förklarar kolets kretslopp:

 1. Hur förhåller sig kolets kretslopp till elproduktion?

Kolkretsloppet är en integrerad del av elproduktionen. El genereras från förbränning av fossila bränslen, såsom kol, naturgas och olja. Denna förbränningsprocess släpper ut CO2 i atmosfären där den sedan absorberas av växter. Anläggningarna omvandlar sedan CO2 till energi och syre, som sedan används för att generera el.

 1. Hur hjälper kolkretsloppen till att minska effekterna av klimatförändringar?

Kolkretsloppen hjälper till att minska effekterna av klimatförändringar genom att absorbera CO2 från atmosfären och omvandla den till energi och syre. Detta bidrar till att minska mängden CO2 i atmosfären vilket i sin tur bidrar till att minska effekterna av klimatförändringarna.

 1. Vilken är den primära energikällan för elproduktion?

Den primära energikällan för elproduktion är förbränning av fossila bränslen, såsom kol, naturgas och olja. Därmed ser vi att kolets kretslopp fortsatt är högst relevant då vi ser på el och källor till energin.

kolkraftverk
Det här är fortsatt den primära källan för elektricitet i vår värld.
 1. Är kolcykeln en förnybar energikälla?

Nej, kolkretsloppet är inte en förnybar energikälla. Detta eftersom de fossila bränslena så småningom enligt våra forskares beräkningar kommer att ta slut.

 1. Hur förklaras fossila bränslen och den globala uppvärmningen?

Förbränning av fossila bränslen släpper ut stora mängder CO2 i atmosfären. Detta fångar värme och bidrar därmed till den globala uppvärmningen.

 1. Hur får vi energi och syre från växter?

Växter absorberar CO2 från atmosfären genom fotosyntes och omvandlar det till energi och syre.